Info za javnost

Informacija za javnost

zakazana 44. sjednica Skupštine TK

06.07.2021 12:06
Slika
 

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je  44. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvrtak, 15.7.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 13 tačaka dnevnog reda:

 1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 4. Rezolucija o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Tuzlanskom kantonu
 5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Ugovorom o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 od 30.7.2020. godine
 6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2020. godine
 7. Analiza stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera
 8. Informacija o nasilju u porodici za područje Tuzlanskog kantona
 9. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
 10. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
 11. Zaključak u vezi inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 60. stav (2) tačka b) Zakona o vodama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 11/08 i 12/20)
 12. Federalni nacrt Zakona o zaštiti zraka, radi davanja mišljenja
 13. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja

 

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostrožnosti od širenja korona virusa.

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 6.7.2021.godine

0 0