Info za javnost

Informacija za javnost

zakazane redovna i svečana sjednica Skupštine TK

17.02.2021 12:34
Slika
 

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana u srijedu, 17.2.2021. godine u 10 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 38. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, te svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvrtak, 25.2.2021. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 9,30,00 sati. Poslanici će rapravljati o jedanaest tačaka dnevnog reda:

1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama
3. Strategija prema mladim Tuzlanskog kantona 2020.-2024.
4. Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2019. godinu
5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
6. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
7. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini
8. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini sa prijedlogom smjernica za naredni period
9. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
10. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2019. godini
11. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 44b. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20) odnosno člana 45. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/20)

 Svečana sjednica Skupštine Tuzlanskoga kantona povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine bit će održana u ponedjeljak, 1. marta, sa početkom u 11 sati, u Velikoj dvorani BKC-a Tuzla, a prije održavanja svečane sjednice delegacija Skupštine Tuzlanskog kantona položit će cvijeće na spomen obilježja na šetalištu Slana banja.

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja korona virusa.

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 17.2.2021. godine

0 0