Info za javnost

Informacija za javnost

delegacija Skupštine Tuzlanskog kantona u posjeti Sigurnoj kući i UG Vive Žene Tuzla

10.02.2021 14:31
Slika
 

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Slađan Ilić je danas sa zamjenicama Lejlom Vuković i Vedranom Petrović, posjetio UG Vive Žene Tuzla i Sigurnu kuću u Tuzli.

Razgovarano je sa direktoricom Udruženja Jasnom Zečević, voditeljicom Sigurne kuće Danijelom Huremović i koordinatoricom za razvoj i intergaciju Suzdinom Bijedić o svim aspektima rada Udruženja koje postoji već 26 godina i bavi se psihosocijalnom pomoći i podrškom žrtvama torture i nasilja kako ratnim tako i žrtvama porodičnog nasilja.

Sigurna kuća koja radi u sklopu Udruženja pruža psihosocijalnu pomoć žrtvama porodičnog nasilja te je sigurno utočište žrtvama nasilja u akutnoj krizi, odnosno, kada je žrtva izložena prijetnjama i životnoj opasnosti. Samo u 2020. godini kroz tretman u Sigurnoj kući u Tuzli prošlo je 160 žrtava porodičnog nasilja kroz ambulantni tretman, te 88 koje su bile stacionirane u Sigurnoj kući.

Predstavnice Udruženja su kao problem istakle nedoslijedno finansiranje rada Sigurne kuće, koje je regulisano Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici F BiH, ali nije nikad implementirano u propisanom omjeru (30% kanton, 70% FBiH). Finansijska sigurnost je neophodna za rad i opstanak Sigurne kuće, čije je postojanje od najvećeg društvenog interesa i značaja.

Slađan Ilić, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je istakao namjeru da se učine dodatni napori i da se pri izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu trenutno planirana sredstva za finasniranje Sigurne kuće povećaju, s tendencijom rasta narednih godina. Takođe je iznio da će kao delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine inicirati izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici F BiH u dijelu osnivanja i finansiranja sigurnih kuća, te će se od nadležnih institucija FBiH tražiti informacije o dosadašnjem i trenutnom poštivanju zakonskih obaveza FBiH prema sigurnim kućana u F BiH.

Zaključeno je i da će se u saradanji Udruženja „Vive Žene“ Tuzla sa radnim tijelima Skupštine Tuzlanskog kantona (Komisijom za pravdu, ljudska prava i građanske slobode i Komisijom za jednakopravnost spolova) izraditi informacija o radu Sigurne kuće i prezentovati poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona i široj javnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju i potrebi postojanja i rada Sigurne kuće na području Tuzlanskog kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona je odlučna u namjeri da se poštivanjem zakonskih odredbi sistemski riješi finasniranje Sigurne kuće i time omogući stabilan rad i opstanak institucije koja je od nedvojbeno velikog značaja za naš Kanton.

0 0