Info za javnost

Informacija za javnost

zakazana 35. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

13.01.2021 12:50
Slika
 

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 35. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

  1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u petak, 15.1.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Predloženo je razmatranje sljedećih tačaka dnevnog reda:

  1. Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

 Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja korona virusa.

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 13.1.2021.godine

0 0