Info za javnost

Informacija za javnost

zakazana 21. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

20.03.2024 07:58
Slika
 

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 19.3.2024. godine, zakazana je 21. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvrtak, 28.3.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

 

Planirano je razmatranje 11 tačaka dnevnog reda:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti akumulacije „Modrac“
 5. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 6. Prijedlog Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
 7. Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu
 8. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
 9. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
 10. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.12.2023. godine
 11. Prijedlog Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 78. i 79. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20 i 5/22)

 

 

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 19.3.2024. godine

0 0