Pozivi

Saziv 38. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

21.03.2018 11:13
koja će se održati u utorak 27.3.2018. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine TK


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-185-1/18
Tuzla, 20.3.2018.g.Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset osmu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 27.3.2018. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
2. Razmatranje Informacije o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu
4. Razmatranje prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018.do 2022. godine
5. Razmatranje predstavke LD „Podozren“ Devetak – rješavanje problema lovstva u cilju dobivanja revira
6. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Suad Salibašić, v.r.
0 0