Pozivi

Saziv treće sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša

 

13.11.2019 14:01
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-454-1/19
Tuzla, 12.11.2019.g.


Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 19.11.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
3. Tekuća pitanja



Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.

0 0