Pozivi

Saziv konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

09.11.2018 13:44
Slika
koja će se održati u srijedu 14.11.2018. godine sa početkom u 10,00 sati
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-468-1/18
Tuzla, 9.11.2018.g.

Na osnovu člana 7. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),S a z i v a m

konstituirajuću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se
održati u srijedu 14.11.2018. godine sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli


Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Konstituisanje Skupštine Tuzlanskog kantona:
a) Upoznavanje sa konačnim potvrđenim rezultatima izbora u Skupštinu Tuzlanskog kantona
b) Uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona
c) Davanje svečane izjave poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Donošenje:
a) Odluke o izboru privremene Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona
b) Odluke o izboru privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona
3. Konstituisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i kluba ostalih u Skupštini Tuzlanskog kantona (i predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine)
4. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
5. Upoznavanje sa Odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0