Pozivi

Saziv druge sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u utorak, 29.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

25.10.2019 10:21
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-415-1/19
Tuzla, 23.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
drugu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 29.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog
kantona 2005.-2025.
2. Razmatrnaje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
3. Razmatranje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju novčanih
podrški po modelu podrške proizvodnji, radi davanja mišljenja
4. Razmatranje zahtjeva Udruženja pčelara „Bagremovac“ Gračanica za produženje
roka podnošenja i obrade zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške za uzgoj pčela
5. Upoznavanje sa obavijesti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u
vezi rješavanja problema plavljenja nizvodno od brane „Modrac“
6. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0