Pozivi

Saziv 41. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

21.03.2018 11:11
koja će se održati u utorak, 27.3.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-184-1/18
Tuzla, 20.3.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset prvu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 27.3.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda TK za 2017. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu
7. Razmatranje prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2017. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu
10. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.

 

0 0