Pozivi

Saziv 45. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

21.03.2018 10:59
koja će se održati u petak, 23.3.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine TK
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-183-1/18
Tuzla, 20.3.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset petu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 23.3.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i
odgoju
4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa
poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od
prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
6. Upoznavanje sa stavom Kolegija Vlade Kantona vezano za zaključak Zakonodavno-
pravne komisije 02-02-21-6/18 od 27.2.2018. godine koji se odnosi na zahtjev Rabije Dervišbegović u vezi za tumačenje i primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona i Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona
7. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije

Muamer Zukić, v. r.
0 0