Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

22.09.2020 15:21
Slika
koja će se održati u utorak 29.9.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-557-1/20
Tuzla, 22.9.2020.godine


Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
osmu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u utorak, 29.9.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje akta Asocijacije Margina vezano za problematiku ovisnosti
(droge, alkohol, kockanje...)
2. Razmatranje predstavke Sandre Bešlagić iz Tuzle
3. Razmatranje predstavke Udruženja diplomiranih defektologa TK “Cognita”
4. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona vezano za
problem migrantske krize (realizacija zaključka od 19.2.2020.)
5. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0