Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša

koja će se održati u četvrtak, 19.3.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

13.03.2020 11:07
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-190-1/20
Tuzla, 12.3.2020.g.

Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 19.3.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK


Za sjednicu je predložen sljedeći


D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
2. Razmatranje prijedloga Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
5. Razmatranje prijedloga Saveza pčelara Tuzlanskog kantona za novčane podrške u pčelarstvu za 2020. godinu
6. Razmatranje inicijativa:
a) za izmjenu i dopunu Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/06, 8/10 i 81/14)
b) za izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 17/15, 5/16 i 17/17)
7. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Husein Tokić, v.r.
0 0