Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za zdravstvo

 

01.10.2020 08:27
Slika
koja će se održati u srijedu 07.10.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-575-1/20
Tuzla, 30.9.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
šestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu 07.10.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Zumra Begić,v.r.
0 0