Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u srijedu 12.2.2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

05.02.2020 13:30
Slika
 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

               S k u p š t i n a

Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,

šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-79-1/20

Tuzla, 4.2.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

S A Z I V A

 

šestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 12.2.2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

 

            Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatrnje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim

djelatnostima

  1. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
  2. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi inicijative člana Komisije Mirsada Mujića koja se odnosi na pristupanje izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu
  3. Tekuća pitanja

 

 

 

Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.

0 0