Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

23.12.2020 10:16
Slika
koja će se održati u četvrtak 24.12.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-701-1/20
Tuzla, 22.12.2020.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

šestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 24.12.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, radi davanja mišljenja
2. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi procedure izmjena Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini u dijelu koji se odnosi na podsticaj proizvodnje jagodičastog i bobičastog voća
3. Razmatranje incijative poslanika Huseina Tokića za izmjene i dopune Zakona o šumama
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0