Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za zdravstvo Skupštine TK

 

24.09.2020 12:40
Slika
koja će se održati u srijedu 30.09.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-560-1/20
Tuzla, 23.09.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu 30.09.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Planom sanacije i poboljšanje finansijske situacije u JZU Opća bolnica Gračanica, dostavljenom po zaključku Komisije od 22.7.2020. godine
2. Razmatranje predstavke Dr Elvisa Bektića, uposlenika JZU Opća bolnica Gračanica
3. Razmatranje akta Asocijacije Margina vezano za problematiku ovisnosti (droge, alkohol, kockanje...)
4. Razmatranje Informacije Ministarstva zdravstva o COVID – 19
5. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva zdravstva vezano za aktuelnu problematiku sa virusom korona i poduzetim aktivnostima – dostavljen po zaključku Komisije od 12.5.2020.g.
6. Upoznavanje sa Odlukom Kantonalnog štaba civilne zaštite o pružanju pomoći odnosno dodjeli zaštitnih sredstava kojima raspolaže KŠCZ
7. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva zdravstva o stanju opreme i kadra u drugim porodilištima na području TK
8. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0