Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu 18.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.12.2019 08:13
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-540-1/19
Tuzla, 13.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 18.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31.3.2020. godine
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinička bolnica Tuzla
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0