Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu 18.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.12.2019 07:53
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-539-1/19
Tuzla, 13.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 18.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31.3.2020. godine
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
6. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0