Pozivi

saziv 5. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

01.10.2020 08:30
Slika
koja će se održati u četvrtak 8.10.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-577-1/20
Tuzla, 30.9.2020.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 8.10.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Husein Tokić, v.r.
0 0