Pozivi

Saziv 46. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.01.2018 15:05
koja će se održati u ponedjeljak, 29.1.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-35-1/18
Tuzla, 19.1.2018. g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15),


S a z i v a m

četrdeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 29.1.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
3. Razmatranje nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
4. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0