Pozivi

Saziv 43. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

19.01.2018 14:00
koja će se održati u četvrtak 25.1.2018. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-32-2/18
Tuzla, 22.1.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset treću sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak 25.1.2018. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine TK


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim
djelatnostima
3. Razmatranje zahtjeva Dervišbegović Rabije iz Tuzle u vezi za tumačenja i primjene
Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona i Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje zahtjeva zaposlenika JU Srednja medicinska škola Tuzla (Buljubašić
Natmira, Slomić Enesa i Begović Abida) za autentično tumačenje odredbe člana 104. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK”, broj: 17/11, 9/15 i 6/16).
5. Tekuća pitanja

Predsjednik
Zakonodavno-pravne
Muamer Zukić, v. r.
0 0