Pozivi

Saziv 43. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

20.02.2018 14:42
Slika
koja će se održati u utorak 27.2.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-133-1/18
Tuzla, 26.2.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četrdeset treću sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 27.2.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije KUIP-a o inspekcijskom nadzoru nad radom privatnih visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona, po zaključku Komisije od 28.11.2017. godine
2. Tekuća pitanja

U prilogu Vam dostavljamo:
- Informaciju o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH
- Informaciju o provedbi Okvirnog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci i Informacija o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014. – 2020.
- Informacija o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016. – 2026.


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0