Pozivi

Saziv 43. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.03.2018 10:48
koja će se održati u četvrtak, 22.3.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-174-1/18
Tuzla, 19.3.2018.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

četrdeset treću sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 22.3.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prispjelih akata
2. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Asmir Hasić, v.r.
0 0