Pozivi

Saziv 42. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

26.01.2018 14:35
koja će se održati u srijedu, 31.1.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-58-1/18
Tuzla, 26.1.2018.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset drugu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 31.1.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa aktivnostima i Planom rada za 2018. godinu novoformiranog Ministarstva za kulturu, sport i mlade
2. Razmatranje Informacije KUIP-a o inspekcijskom nadzoru nad radom privatnih visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona, po zaključku Komisije od 28.11.2017. godine
3. Upoznavanje sa Zaključkom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona o neodložnosti donošenja podzakonskih propisa iz oblasti osnovnog obrazovanja s ciljem otklanjanja diskriminacije
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Midhat Čaušević, v.r.
0 0