Pozivi

saziv 4. sjednice Komisije za ustavna pitanja Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.01.2018 14:01
koja će se održati u četvrtak 25.1.2018. godine u prostorijama Skupštine TK početkom u 10,00 sat

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za ustavna pitanja
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-40-1/18
Tuzla, 22.1.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za ustavna pitanja Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za ustavna pitanja Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 25.1.2018. godine u prostorijama Skupštine TK početkom u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa dostavljenim odgovorima Direkciji za EI u vezi sa pitanjima iz
Upitnika EI za koje je određena nadležnost Skupštine Kantona u dijelu koji se odnosi na Ustav Tuzlanskog kantona i informacijom u tehničkoj finalizaciji odgovora u dijelu koji se odnosi na Političke kriterije
2. Upoznavanje sa Twinning light projektom “Jačanje kapaciteta kantonalnih skupština
u procesu EU integracija”
3. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Azra Kahrimanović, v.r.
0 0