Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 11.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:40
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-524-1/19
Tuzla, 06.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 11.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine
3. Razmatranje prispjelih informacija o migrantskoj krizi
4. Razmatranje molbe Sanele Hadžimehmedović za zaštitu zdravlja i života zaposlenika
i učenika u JU OŠ “Gornja Tuzla”
5. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0