Pozivi

Saziv 37. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

20.02.2018 14:39
koja će se održati u ponedjeljak, 26.2.2018. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-124-1/18
Tuzla, 19.2.2018.g.Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset sedmu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 26.2.2018. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku
legalizacije bespravno izgrađenih građevina
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Suad Salibašić, v.r.
0 0