Pozivi

Saziv 32. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

21.03.2018 11:14
koja će se održati u srijedu 28.3.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-187-1/18
Tuzla, 20.3.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset drugu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 28.3.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog
kantona za period 1.1.- 31.12.2017. godine
2. Razmatranje Informacije o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog
kantona sa prijedlogom mjera
3. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Mirsad Selimović,v.r.

0 0