Pozivi

Saziv 31. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

20.02.2018 14:43
koja će se održati u utorak, 27.2.2018. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-123-1/18
Tuzla, 19.2.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset prvu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 27.2.2018. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o regulisanju dospjelih a
neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
3. Razmatranje molbe Mahmutović Himze iz Tuzla
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Mirsad Selimović,v.r.

0 0