Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u petak 24.7.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:22
 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

               S k u p š t i n a

Komisija za rad i socijalnu politiku

Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-483-1/20

Tuzla, 17.7.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 
S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 24.7.2020. godine,
sa početkom u 12,00  sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

            Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

           

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata  i zaštiti porodice s djecom
  1. Razmatranje prednacrta federalnog Zakona o vijeću zaposlenika, radi davanja mišljenja
  1. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, radi davanja mišljenja
  1. Upoznavanje sa aktom Asocijacije Margina vezano za problematiku ovisnosti (droge, alkohol, kockanje...)
  1. Tekuća pitanja

        

           

 

 

                                                                                                                      Predsjednik Komisije

                                                                           

                                                                                                                            Hasiba Kurtić,v.r.

 

0 0