Pozivi

Saziv 17. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

24.12.2020 12:26
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 28.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra




B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-709-1/20
Tuzla, 23.12.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

sedamnaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak 28.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
5. Tekuća pitanja



Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0