Pozivi

Saziv 16. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

01.10.2020 08:35
Slika
koja će se održati u petak 09.10.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-579-1/20
Tuzla, 30.9.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

šesnaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak 09.10.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o zaštiti kulturne baštine
2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje zahtjeva Džananović Miralema iz Živinica (autentično tumačenje)
5. Razmatranje mišljenja Ministarstva za boračka pitanja u vezi zahtjeva Koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzla za autenično tumačenje člana 44b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
6. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0