Pozivi

Saziv 15. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:04
 

 

 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

               S k u p š t i n a

- Zakonodavno-pravna komisija

Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-479-1/20          

Tuzla, 17.7.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 
S A Z I V A
 
petnaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 
D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
  2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vodama
  3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
  1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata  i zaštiti porodice s djecom
  1. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta zaizdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava
  1. Razmatranje zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
  1. Tekuća pitanja

 

 

Predsjednik

Zakonodavno-pravne komisije

Muamer Zukić, v. r.

0 0