Pozivi

Saziv 13. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 21.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

13.11.2019 14:25
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-453-1/19
Tuzla, 11.11.2019. g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

trinaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 21.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
3. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti broj:01-02-129-2/19 od 8.4.2019. godine
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje:
a) Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2018. godine
b) Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2018. godine
c) Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2019. godine
d) Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31-12.2018. godine i Informacije o provođenju Kaznenog zakona u Tuzlanskom kantonu
e) Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice, za 2018. godinu


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0