Pozivi

Saziv 13. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

01.10.2020 08:42
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 12.10.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-578-1/20
Tuzla, 30.9.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trinaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak 12.10.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o zaštiti kulturne baštine
2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o korišrenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2020. godine
8. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja
9. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0