Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u ponedjeljak 6.7.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

30.06.2020 08:27
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-428-1/20
Tuzla, 29.6.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
jedanaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak 6.7.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
2. Razmatranje prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna muzička škola Gračanica
3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2019. godine
4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2019. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2019. godinu
7. Razmatranje:
a) Informacije Kantonalne uprave civilne zaštite o nabavci medicinske i zaštitne opreme,
b) Informacije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o prenosu sredstava po Programu dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID-19
c) Informacije Kantonalne direkcije robnih rezervi o nabavljenim i isporučenim sredstvima za dezinfekciju
8. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0