Info za javnost

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZRADU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TK ZA 2019. GODINU

 

29.11.2018 13:09
Slika
 

Obzirom da predstoje aktivnosti vezano za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, molimo Vas da nam u skladu sa članom 49. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćen tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), najkasnije do 20.12.2018. godine, dostavite svoje prijedloge i sugestije, kako bi ih mogli uzeti u obzir prilikom izrade programa.

 

Prema članu 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, programom rada se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine koji proizilaze iz Ustava i zakona, planskih dokumenata Kantona i drugih pitanja od interesa za građane Kantona, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka utvrđenih Programom rada i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Skupštine.

0 0