Pozivi

Poziv na svečanu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona

obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

20.02.2018 14:53
 
P o z i v a m

 Vas da u povodu obilježavanja Prvog marta - Dana nezavisnosti
Bosne i Hercegovine, prisustvujete svečanoj sjednici
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u
srijedu 28.2.2018. godine, sa početkom u 15,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.
 
                                                                                                   Predsjednik
                                                                                                      Skupštine Tuzlanskog kantona
 
                                                                                                  Senad Alić
0 0