Info za javnost

Održana sjednica Kolegija Skupštine

zakazana 31. sjednica Skupštine

29.09.2020 13:47
Slika
 

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana u danas, 29.9.2020. godine u 13 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 31. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 14.10.2020. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
 6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu
 7. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
 8. Izvještaj o korišrenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2020. godine
 9. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja
 10. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
 11. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja korona virusa.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 29.9.2020.godine

0 0