Info za javnost

Informacija za javnost

članovi Komisje za borbu protiv korupcije na sastanku u Upravi policije

16.10.2019 13:28
Slika
 

Na inicijativu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, Mahir Mešalić predsjednik Komisije, sa članovima Komisije: Bahrudinom Ahmetagićem, Nedžadom Hamzićem, Đuzadom Ibrišimović, Muradifom Mujkanovićem, Redžepom Ismajlovski i Fetahom Hujdurom, danas su, 16.10.2019. godine, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, održali sastanak sa Dževadom Kormanom, direktorom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, radi upoznavanja sa konstituisanjem i načinom rada Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, a u cilju uspostavljanja međusobne saradnje i preduzimanja potrebnih aktivnosti u okviru borbe protiv korupcije.

0 0