Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za jednakopravnost spolovaSkupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-31-1/20Tuzla, 16.012020.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Sk...

Saziv 5. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak 27.12.2019. godine sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

25.12.2019 15:03
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-571-1/19Tuzla, 25.12.2019.g. Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komis...

Saziv 3. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u petak 27.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.12.2019 11:31
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanskeslobode Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-553-1/19Tuzla, 18.12.2019.g.Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, lju...

Saziv 17. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 23.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

17.12.2019 08:40
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-537-1/19Tuzla, 13.12.2019. g.Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjed...

Saziv 5. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 20.12.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.12.2019 08:39
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za obrazovanje, kulturu, sporti mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-542-1/19Tuzla, 13.12.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, ku...
0 0